Αποτελείται από 4 αγωγούς X 0,22mm2, με μόνωση LF-PVC σε κάθε αγωγό, με διαφορετικό χρώμα.
Εξωτερική επένδυση από LF-PVC λευκό, εξωτερική διάμετρος 3,60mm.

Barcode: ΒΙΟΚΑΛ