ΚΟΥΒΙΔΗΣ

Ρακόρ CONDUR

  • Δεν εκλύει τοξικά και διαβρωτικά αέρια κατά την καύση του
  • Δεν δυσχεραίνει το έργο των σωστικών συνεργείων και δεν μειώνει την ορατότητα των εξόδων διαφυγής λόγω περιορισμένης εκπομπής καπνού
  • Συναρμολογείται με τις σωλήνες, τα σπιράλ, τις καμπύλες και τα Κουτιά Διακλαδώσεως του Συστήματος Σωλήνων Βαρέος Τύπου CONDUR - CONFLEX

Barcode: 102-09-001-004