ΚΟΥΒΙΔΗΣ

Κολάρο CONDUR

  • Δεν εκλύει τοξικά και διαβρωτικά αέρια κατά την καύση του
  • Δεν δυσχεραίνει το έργο των σωστικών συνεργείων και δεν μειώνει την ορατότητα των εξόδων διαφυγής λόγω περιορισμένης εκπομπής καπνού
  • Τοποθετείται με την χρήση upat και βίδας 5mm
  • Με πλαϊνές εγκοπές για την εύκολη τοποθέτηση του σε ράγα
  • Διατομές : Φ16/Φ20/Φ25/Φ32/Φ40/Φ50/Φ63

Barcode: 102-11-001-007