Κεραία τηλεόρασης uhf Televes Κεραία τύπου Yagi 13 κατευθυντικών στοιχείων , με δίπολο διπλού V και ανακλαστήρα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

– Channel: 21-69
– Gain: dB 12
– F/B ratio: 26
– Length:mm 1180
– Wind load» 800 N/m2 :N 73 , 1100 N/m2: N 100.3
– Wind pressure N/m2 800 1100
– Wind speed Km/h 130 150

Barcode: televes 1121. 13